måndag 21 april 2014

Axis - Både tillväxt & Kvalité

Mina stora ambitioner med FinBas porjektet får inte plats i bloggen så nu har jag skapat en ny sida med mer detaljer och bättre översikt. 

Nu går det snabb och enkelt att kunna se samtliga FinBas värderingarna, länkar till nyckeltal, rapportdata och analyser för varje bolag.


Axis Analys 
Marknadsledande inom digitala bevakningskameror och nätverksprodukter, finns över 170 länder och har mer än 65 000 samarbetspartners som försäljningsnätverk runt om i världen. Lägg till också fantastisk tillväxt genom organisktillväxt, stark balansräkning och hög lönsamhet, majoritetsägare, låg investeringsbehov och stark kassaflöde. Där får men en kort men bra sammanfattning om framgångssagan. 

Axis framtida målsättning är lika imponerande. Förväntad tillväxt på 20 % årligen och en vinstmarginal  på 10 % minst.

Omsättningstillväxten har hittills varit nästan 25 % och vinstillväxt på 35 % årligen. 

Det som är ovanligt att se i ett snabbväxande bolag är hög andel av fritt kassaflöde eftersom behovet av investeringar brukar vara stort. Men Axis har lyckats ändå behålla en större andel av kassaflödet och haft en låg Capex-nivå. Detta har gjort att bolaget i kunnat dela ut hela fritt kassaflödet som utdelning och på samma sätt kunnat ha en stark balansräkning.

Stark försäljningsnätverk
Tillväxtframgången enligt Axis är kombinationen teknisk utveckling och nära samarbeten med både globala och lokala aktörer. Jag misstänker också att just det nära samarbeten med andra partners har hjälp till med den fantastiska tillväxten och den låga behovet av både investeringsbehov och kapitalbindning. 

Dessa partners eller distributörer tar på sig lagerhållningen och kreditrisken som i sin tur säljer till återförsäljare och systemintegratörer. Med andra ord Axis säljer inte till slutkunden vilket har sina starka fördelar enligt Axis.

Det är en stryka att båda stora och små återförsäljare och installatörer runt om i världen kan tänka sig rekommendera Axis istället för konkurrenter med starka varumärken som Panasonic, Samsung och Sony. Bara 2013 har Axis fått 10 000 nya partners världen över.

Framtida tillväxten? 
-Räknar med att analoga lösningar ska återgå till digitala. Främst för mindre kunder som har billiga/analoga övervakningssystem. Axis räknar med över 20% årlig tillväxt för marknaden.

-Mogna marknaderna svarar för 73% av försäljningen. Resten tillväxtmarknader är bara 27%.

-Produktutveckling - under 2013 lanserades 28 nya produkter. Den historiska snittet ligger över 30 st.

-Fokus på forskning & utveckling och försäljning. Detta syns på andelen av anställda och nyanställning inom utveckling och försäljning.

Framtida osäkerheten
Om vi nu antar att marknadsutvecklingen och efterfrågan fortsätter att vara stark. Då blir det viktigt att fråga sig:

-Hur länge kan Axis vara marknadsledande?

-Hur ska axis klara av konkurrenterna med lägre prissegment?

-Samt det naturliga inom teknikprodukter - prisnedgångar och marginaltapp?

-Hur ska Axis kunna klara av framtida behovet av konstant produktutveckling och innovation för att kunna vara marknadsledande utan att öka investeringsbehovet?

Eftersom jag kommer inte kunna svara på dessa frågor så tar jag gärna ett lägre tillväxttal än vad många förväntar sig. Det ger mig ändå en trygghet i fall om jag har helt fel om Axis. Sen frågan om det är tillräckligt eller inte får framtiden utvisa. Den största risken är en stark aktör som tex. Samsung konkurrerar ut Axis med längre pris eller bättre produkter. Det har Apple en bra erfarenhet av.  

Tillväxttal
Just att välja rätt tillväxt är nyckeln för bra företagsvärdering. Personligen så tycker jag att det finns fördelar med att försöka räkna med lägre tillväxt. Det ger både längre värdering och högre säkerhetsmarginal = högre total avkastning. Men det får inte blir för låg så att det blir orimlig lågvärdering. 

Exempel på tillväxttal och värderingar det genererar för just Axis:

Tillväxtttal  - Värdering

20-25% = 270 - 350 kr

15-20% =  240 - 270 kr
   
10-15% = 180 - 240 kr

Med andra ord använder man tillräckligt med hög tillväxttal med kombination av lägre avkastningskrav så får man vilken aktie som helst se köpvärd ut oavsett värdering. Det  är också därför aktiekursen gick upp till 250 kr med starka köprekommendationer från bankerna. Slutsatsen blir enkelt - betalar du "rättvis - värdering" får du medioker avkastning.

FinBas Analysen
Men ett lägre tillväxttal än 10% och låg men rimlig värdering får Axis en köpintervall på 150 - 170. Själv kommer jag börja köpa vid närheten av 170 om aktiekursen fortsätter ner. 


torsdag 10 april 2014

TeliaSonera och Uppdatering av FinBas

Efter utdelningen gick TeliaSonera under 45 och om jag hade haft kvar min tidigare köporder på 44,70 så hade jag kunnat få första köpet. Men jag ångrade mig på grund Telias osäkra framtid och vill ha lägre inköpskurs och ett högre direktavkastning för att kunna få ett högre margin of safety.

Uppdatering av FinBas

Här får jag en intervall mellan 36-41 kr för vinst- och kassaflödesvärdering när jag har justerat bort tillväxten för framtiden. 

Varför ändra köpkurserna?
Det är handlar främst om att jag ser inte bråttom att köpa TeliaSonera på grund en del osäkerheter i framtiden. Om man jämför Telia mot tex. H&M eller Mekonomen som jag kan tänka mig börja köpa vid högre värdering för främst bolagens ljusare framtid. På liknande sätt så vill jag ha ett större säkerhet i form av lägre kurs för Telia. Samtidigt är det svårt att tacka nej för en direktavkastning på ca 8%.

Vad är osäkerheterna?
Omsättningstillväxten finns i princip inte. Det som är ännu allvarligare är att omsättningen går ner sakta men säkert. Kollar man bara senaste 3 åren kvartalsvis i rullande form så ser man nedgående trenden tydligt. 

Samtidigt när man kollar detaljerna i för utvecklingen i marknader och produktområden så är det tydligt att nya produkter/tjänster + de nya marknaderna i Euroasien har blivit för viktigt för att Telia ska kunna behålla både omsättningen och lönsamheten. Detta ökar framtida osäkerheten.


Det är väldigt tydligt att omsättningen har minskat i Norden medan ökat i övriga länderna senaste 5 åren. Lika så tappar Telia stort i Fast Kommunikation och ökar mest i övriga tjänster. Men tillväxten i övriga tjänsterna räcker inte till. 

Nya inköpskurserna för TeliaSonera
Jag kommer göra det enkelt för mig och försöka lägga köpen i intervallen 36-41. 5 st köpodrar och om alla ordrar går genom så blir snittköpet 38,7 och en direktavkastning ca 7,8 %


Uppdatering av FinBas listan
Efter att Mekonomens utdelning på 7 kr så är nuvarande totalavkastning 18% efter köper på 152 kr. Inte illa för första köpet.

Det närmaste köpen i bevakningen ligger:
TeliaSonera:  9 %
Mekonomen: 13 %
H&M: 16 %


Nya bolag
Nu ska börja kolla på nya bolag som ska in i FinBas bevakningen. Funderar på att kolla närmare på både Axis och Avanza. Jag tar gärna förslag på stabila bolag som skulle passa in i FinBas? 

söndag 6 april 2014

Tråkig & Framgångsrik fondförvaltning

Vito Maida - En okänd kanadensisk värdeinvesterare som gärna citerar Benjamin Graham och Margin Of Safety men köper hellre kvalité än Cigarbutts.  Har mesta dels stor andel av kassa och likvida medel och kan vänta länge för låga värderingar. Dessutom använder sig av Kassaflödesanalys för att värdera bolag.  Just alla dessa kombinationer gör honom intressant.

25% i Aktier - 75% i Obligationer
Men det som är unik med hans strategi är att han har varit investerad ca 25 % av totala portföljen under 2000- 2013 och ändå har slagit index med enkelhet. Resten 75% varit parkerat i statsobligationer och liknande säkra ränteinvesteringar. Historisk översikt på hans fondutveckling. Det motsvarar ca 8 % årlig avkastning. Det låter inte mycket men med hjälp av ränta-på-ränta effekt blir  200% över tiden.
   
Det man inte ska glömma är att 25 % av investeringarna i aktier har totalt avkastat mer än 25 % årligen vilket är imponerande. Just en av fördelarna med inköp vid lågvärdering. OBS! Lägg märke till portföljens (blåa linjen) låga volatilitet (dvs begränsade nedgångar) som många hedgefonder skulle bara drömma om. 

Det som är mest intressant i den historiska avkastningen är att det förekommer inga förlustår. Främst där börsen har backat mest - under 2000 -2001 och 2008 lyckades han ändå tjäna pengar. Just det som är styrkan med att ha stor andel i kassa när börsen är övervärderat. Medan de åren där börsen har gått bra lyckades han inte slå index. T.ex. under 2013 när S&P 500 gick upp med 41% så lyckades han med bara 13 %. Just en av de stora nackdelen med att ha för stor andel i kassa vid kraftiga uppgångar. 


En av de viktigaste lärdomarna i denna strategi är att värdinvestering i kombination med hög andel kassa  fungerar utmärkt i stillastående och nedgående marknad. Medan mycket sämre i när allting går upp. Men det man ska komma ihåg är att:

1- Riskerna är betydlig längre med hög andel kassa i vissa tider.

2- På kortsikt är det svårt att slå marknaden (främst senaste årens uppgångar) men med tiden är det effektiv sätt att kunna slå index med låg risk.

3- Att vänta på låga värderingar med hög andel i kassa kan löna sig eftersom den möjliga avkastningen är så stor.

“Putting a lot of money to work in overpriced, inferior businesses - that’s going to end up way more destructive to your capital than sitting in cash for a while

2 timmars föreläsning - Ivey Business School
Här berättar han mer detaljerad han strategi som jag personligen tycker både unik och intressant. Det är definitivt värd att lägga 2 timmar. Länk till föreläsningen:


torsdag 3 april 2014

Stabil Avkastning? Regel 4 - HÖG ROA

Dags att utöka de tidigare reglerna i inlägg-serien Stabil avkastning med en viktigt nyckeltal - Avkastning på kapital. Serien handlar om hur man kan på ett snabbt och enkelt sätt hitta bra bolag för att uppnå säkrare avkastning. De tidigare reglerna var:
3- Stabil Avkastning? Utdelning
Eftersom jag har skrivet så mycket om utdelningar så har jag inte skrivet den tredje regeln. Om ni vill lära mer om utdelningar och fördelen med utdelningarna så kan hitta många bra inlägg i utdelningssamlingen.

Hög ROA och avkastning på kapital
En viktig regel som alla borde kolla närmare på. Det handlar om hur lönsamt är bolaget. I själva verket hänger alla dessa regler mer eller mindre ihop. De är beroende av varandra. Om ett bolag som inte har hög avkastning på kapital och är lönsam kommer att ha svårare att kunna ge utdelningar, kunna växa och öka i storlek samt slippa finansieringsbehovet genom nyemissioner utan utspädningseffekten. Det vill säga alla tidigare regler är beroende av hög lönsamhet och avkastning på kapital (ROA).

Lite kort om olika avkastningsnyckeltal
Det brukar finnas främst två huvudvärden.

1-Avkastningen 
-EBITDA
-Rörelseresultat (EBIT)
-Resultat för skatt (EBT)
-NOPAT (Vinst
-Vinst
-Operativ Kasasflöde
-Fritt Kassaflöde
-Owner Earnings

2- Tillgångarna
-Eget kapital
-Rörelsekapital
-Totala tillgångar
-Totala tillgångar - goodwill
-Totala tillgångar - kassa - goodwill
-Rörelsekapital - kassa + anläggningstillgångar - goodwill

Om man kombinera alla dessa värden så får man minst 42 olika avkastningsnyckeltal beroende på vad man fokuserar på. Vill man göra det enkelt så kan man alltid börja med två vanligaste:
-Avkastning på total kapital (ROA)
-Avkastning på Eget Kapital (ROE)
Dessa två ger en bättre översikt på bolagets lönsamhet och dessutom kan se skuldsättning. Själv gillar jag ROA fast jag vet att många andra föredrar ROE.

Historiska avkastningen för de bolag med hög ROA

Tack vare börsdata så har jag sparat tid genom att bara välja ROA i utdelningsstrategin och har sorterat fram bolag som har haft högre avkastning än 10% i snitt senaste 5 åren.  

Då är det inget fel på den historiska resultatet. 19,2 % årlig tillväxt senaste 13 åren. 

Det går också se exakt vilka bolag som köptes.

Slutligen så har jag också kollat lite snabbt på Screener genom att välja olika avkastningsnyckeltalen på 5 års snitt. Då fick man fram en del intressanta bolag. 

Bland de aktier som kan vara intressant att lägga in i FinBas är:
-Axis
-Fenix Outdoor
-Altlas Copco
-Beijer Alma
-Betsson
-AstraZeneca