torsdag 29 maj 2014

Avanza till bevakningslistan

Jag tänker inte säga så mycket om Avanza när de flesta redan känner till deras verksamhet. Ska man sammanfatta kort så handlar det om ett bolag som har oerhört bra lönsamhet. Det är inte många bolag som har ett vinstmarginal på 34%. (förutom storbankerna SEB 37%, SHB 39% och Swedbank 36 % som har ett högre marginal). Skillnaden är självklart ett betydligt lägre kreditrisk med Avanza.

Den andra delen är det starka kassaflödet och den låga investeringsbehovet. Det gör att Avanza kan dela stora delar av kassaflödet utan några problem. Avanza har haft i snitt 5 % direktavkastning med lite över 100% utdelningsandel.  

Fritt kassaflöde - Avanza
Eftersom jag skrivet mycket FCF och kassaflödesanalysen så tycker att Avanza en bra exempel på att man måste tyvärr vara flexibelt med kassaflödesanalyser. Just i Avanzas del så tror jag att man måste ta Operativa kassaflödet (OP) FÖRE förändringar på rörelsekapital. Annars är oftast bättre att använda OP efter rörelsekapitalet.

För Avanza så påverkas rörelsekapitalet mesta dels av förändringarna i utlåning, inlåning, värdepapper osv. Just dessa poster säger inte så mycket om själva Avanzas kassaflöde. Det är mer branschspecifika poster. Liknande poster förekommer också i investmentbolag och till en viss del byggbolag. Om man bortser dessa poster och fokuserar bara på löpande verksamhet på 204 Mkr (2013) och i jämförelse med total investering på 4 Mkr så inser man att större del av kassaflödet går till utdelningarna som betalats ut under 2013 (231 Mkr = 8 kr/aktie). 

Sen kommer Moat och andra mjuka parametrar men jag kommer inte att fördjupa mig i det. Det är allmänt känd att både Avanza och Nordnet har stark fördel mot tex: storbankerna genom snabbare anpassning av nya tjänster och produkter som jag tror att kommer gynna de små internetbankerna på sikt. Sen är det svårt att skriva mer om Avanza om man inte tar upp unika tjänster som Avanza Zero, Superlånet, nya IT plattformen, Nya bolånet.

Intäktsfördelning och Historik
Det pratas också mycket om Avanzas och andra aktörernas minskning på courtageintäkter. Därför har jag kollat lite snabbt på historiken och hur intäktsfördelning har utvecklats.  Courtage utgör fortfarande en viktig del av omsättningen. Motsvarar 41% och i jämförelse med 66 % under 2001. Till och med andelen har gått ner så är courtaget tillsammans med räntenetto är de två viktigaste inkomstkällorna.


Samtidigt har transaktionerna ökat så pass mycket att courtageintäketerna har totalt ökat från 61,7 Mkr (2011) till 244,8 Mkr (2013).  Det kan förklaras med att Avanza Bank hade störst andel av avslut Stockholmsbörsen NasdaqOmx. Kanske inte så konstigt att Avanza har tagit marknadsandelar med sina lägre priser. FinBas Värdering på 150-170
Historisk har Avanzas värdering varit attraktivt enligt FinBas. Men sista tiden varit tvärtom (som allt annat). Aktiekursen har gått upp medan vinsterna och kassaflödet gått andra hållet. Oavsett hur bra är aktien så kommer jag inte köpa förrän 180 kr eller lägre. (Eller om inte vinsterna börjar gå upp kraftigt.) Det innebär en nedgång på ca 30% från dagens nivå. Med andra ord det lär inte hända närmaste tiden. torsdag 15 maj 2014

Ratos Arne K. - Avkastnings Magikern

Ratos som också kallas sig för private equtiy och konglomerat har i snitt skapat totat avkastning på 25% årligen senaste 15 åren (1999 - 2014) 

Både utdelningarna och exits av många bra bolag har skapat förutsättningarna för den höga avkastningen. Jag kommer inte fördjupa mig om Ratos är köpvärd eller inte pga att man måste noggrant gå genom all bolagen vilket är tidkrävande. 

Varför skriver jag detta inlägg då?
Syftet med inlägget är att jag vill lyfta fram de delarna som har gjort att Ratos fick en ovanligt hög avkastning under en längre tid. Det har väldigt mycket att göra med Arne Karlssons nya strategi när han tog över Ratos. 

Svarta Lådan
Genom att äga onoterade bolag får man fördel i mot noterade bolag och börsen. Mer omgrundläggande idéerna om svarta lådan kan ni läsa här.

Företagsutveckling & Investering

Stor del av Ratos avkastning kommer från kombination av företagsutveckling och investering för att maximera den totala avkastningen. Alla seriösa investerare borde tänka på både delarna vid företagsanalyser. Jag delar dessa lite grovt i två huvudgrupper. 
1-Företagsutveckling
2-Finansiering & Exit


1-Företagsutveckling
Enligt Ratos så är det så mycket som 72% av all värdeskapande i den 25% årliga totalavkastningen. Med andra ord:

-Omsättningstillväxt
-Marginalförbättringar 

Just dessa två delar är absolut det mest väsentligaste för högre avkastningen. Det svåra är att hitta dessa två kombinationer men när man hittar det så ger den en utmärkt överavkastning.

Tex: Avkastning AB har ett omsättningstillväxt på 10% och en vinstmarginal 10%. Den årlig avkastningen är automatisk 10%. Om dessutom vinstmarginalen växer också med 10% årligen så ökar den total avkastningen till 21 % årligen.  Mer än dubbelt så mycket.


Med andra ord avkastningen fördubblas om det sker samma tillväxt inom lönsamhet. Det man ska tillägga är att det är betydligt lättare nå högre lönsamhet med ökad omsättning där oftast fasta kostnaderna blir procentuellt lägre (beroende på verksamhet) än om omsättningen står sill eller minskar. 

2-Finansiering & Exit
Ratos har också använd sig av ett högre andel av belåning inom de bolagen de äger vilket har gjort att de har kunnat använda pengarna till investeringar, förvärv inom samma bolag eller andra nya företagsinvesteringar.  

Tex: Avkastning AB har ett EK40% och skulder på 60%. Om vi antar att bolaget ökar vinsten 7% årligen. Det gör att vinsten totalt ökar med 40% efter 5 år. Lika så ökar EK med 150 % tack vare belåningen på 60%. Det gör att EK växer automatisk 20% årligen.


Självklart är det lättare att sälja dyrare när bolagets vinsten och EK har ökat. Därför också Ratos Exit-strategi gör det möjligt att kunna få loss av den ökade värdet snabbare.

Slutsats 
Kombinerar alla dessa effekter:
-Köpa bolag billigt  
-Omsättningstillväxt
-Marginalförbättringar
-Kapitaleffektivisering/kassaflöde
-Belåning
-Exit

Gör att man totalt sätt mycket större avkastning. En bra exempel på hur Ratos lyckas få 63 % årlig avkastning på 4 år.


Arne Karlsson - Föreläsning om Företagsutveckling 
En riktig bra föreläsning av Arne där har tar upp just det jag har skrivet om. Anteckningarna hittar ni här -Kapitalmarknadsdag Arne Karlsson.

söndag 11 maj 2014

Föreläsningen UA-Uppsala

Här kommer föreläsningsanteckningar för Unga Aktiespararnas Stora Aktiekväll i Uppsala för er som missade eller intresserat att få ta del av overheadbilderna.

Det handlade mest dels om snabbinformation kring:

-4020-strategin 
-FinBas
-Börsdata. 


Ett 50 tal aktieintresserade ungdomar som lyssnade på föreläsningen. Förhoppningsvis så har jag lyckats inspirera minst ett antal personer för ett långsiktig utdelningsinvestering genom direktägande. 


söndag 4 maj 2014

4020 & börsdata föreläsning i Uppsala

Onsdagen 7-maj kommer jag hålla en kort föreläsning om både 4020 och börsdata hos Unga Aktiesparare i Uppsala

Kvällens Tema
Sveriges Tråkigaste investerare ska prata om Utdelningsstrategin, FinBas portföljen och Börsdata. 


Plats: Kungsängsgatan 12 (Vuxenskolan)
Datum: Onsdag - 7-maj
Tid: 17:00
Pris: Kostnadsfritt


Tanke på att jag har både varit aktiv inom både Unga Aktiesparare och Stora Aktiespararna så kan jag varmt rekommendera att du passar på prova medlemskap hos Unga Aktiespararna för bara 98 kr - ett erbjudande för de som kommer till föreläsningen. Medlemsförmåner: