torsdag 18 december 2014

Mr Market & Wall Street Fools

The stock market is never obvious. It is designed to fool most of the people, most of the time.


Citat från Jesse Livermore som var aktiv i början av 1900-talet. Jag tycker bara detta citat säger väldigt mycket om börsen och lika mycket om oss själva. Men det viktigaste jag vill säga med detta är att börsen aldrig så enkelt som det brukar se ut för det mesta. Det är en extrem komplex flöde av transaktioner från många olika aktörer.  Men det ser väldigt enkelt ut när du kollar på en kurshistorik. "Bara köpa rätt bolag"

Det är också kanske därför jag har blivit mer och mer skeptisk att rekommendera aktiesparande för just de som inte har den tiden eller intresset att lära sig mer om investeringar och bolagsvärdering. Ta tex. rekommendation där man ska köpa och vänta så där 10-20 år och bli mångmiljonär flera gångar om. Problemet är bara att det är så ENKELT att hamna helt fel på vägen till "mångmiljonerna".


Wall Street Fools
Som en intellektuell investerare så  förväntas det att man ska analysera omvärldsfaktorer, händelser och försöka hela tiden dra nytta av de snabba förändringarna. Det börjande med Rysslands börsfall och då var den högaktuella frågeställning - skulle man investera i Ryssland eftersom det var så otroligt billigt. Nu börjar samma sak med oljebolagen efter oljeprisfallet. Plötsligt har man skapat komplexa beslutsproblem som ingen exakt vet vad som kommer hända med prisutvecklingen både när det gäller Rysslandsbörsen och oljepriset.

Här kan vi prata om Mr Market som verkligen styr VAD/HUR investerarna ska fokusera på i fortsättningen. För mig är dessa helt oväsentliga frågor eftersom jag personligen kan ej sätta någon värdering på marknader eller enskilda oljebolag. Då är det bästa är bara att strunta i (kanske viktiga) men oförutsägbara investeringsmöjligheter och helt enkelt fokusera på de få bolag som jag är intresserat i att äga.

Då har man rensat bort hälften av komplexiteten genom att bara fokusera på enskild bolag på egna villkor utan att ta hänsyn till Mr Markets lockelser i andra bolag eller marknader. 


Den komplexa Mr Market
Men till och med om man väljer att investera i enskilda bolag så har man fortfarande många svåra beslutsproblem kvar. Låt mig ta det som är svårast och som jag har lyckats undvika att skriva om. 

Exits - när ska man sälja ett bolag?
Den grundläggande iden är att man ska hela tiden ta hänsyn till bolagets värdering i relation till tillväxtmöjligheten. Vissa bolag har helt enkelt höga värderingar men som man ska vara försiktig med att sälja för tidigt. Ett bra inlägg om ämnet från Lundaluppen - Sälja övervärderade bolag. 


Mekonomen - Perfekta exemplet
De som lyckades pricka köp på Mekonomen närheten av 150 kr (första nedgången) hade ett bra utgångsläge att kunna sitta lugnt om man ville vara långsiktig. Problemet är bara att många av dessa aktieägare lärde sig snabb att kursen kunde gå ner från 185 (efter första uppgången) till ny botten notering på 140. Då känns det säkert inte så kul att:  

1-Ge sin fina avkastning på 23 % 
2-Dessutom ha en minusposition när aktiekursen gick ner till 140 kr.


Efter lärdomen så har antagligen många har såld av Mekonomen vid första bästa uppgång under en intervall på 160-180 kr. Samtidigt finns det många som nu vill sälja omkring 190 kr. Jag kan självklart förstå de som vill sälja aktien efter en uppgång på närmare 40 %.

Vad är då problemet?
Risken är att man omvandlas sakta och säker från att försöka vara en "långsiktig investerare" till en allt mer kortsiktig och effektiv "vinstmaximerande kapitalplacerare". Med andra ord "Wall Street Fool" där man låter Mr Markets agerande styra investeringsbesluten mer kortsiktig.

Låt oss säga att man väljer att sälja Mekonomen nuvarande kurs på 195 för att invänta på 160-170. Det låter helt logisk eftersom risken är stor att aktiekursen kommer ligga runt 190-200 under en längre tid med eventuella risker för kortsiktiga nedgångar. Man försöker helt enkelt maximera vinsten med ca 15%.

1- Första problemet - Vinstmaximering
Vad blir det nästa vinstmaximering - 10%, 8%, 5%? Jag tror att ni förstår den långsiktiga problemet där snabba vinster tar mer och mer över de långsiktiga besluten. Både vid inköp och försäljning.  

Men däremot om man inte tror på Mekonomens framtid och osäker om marginalförbättringarna - då gör man helt rätt att sälja i dagens kurs. Fast då kan man ifråga sig varför köpte man bolaget från början?

Anledningen till jag inte väljer att sälja Mekonomen är den framtida möjligheten där kombinationen av högre marginaler + fina utdelningar närmaste tiden. Men om aktiekursen skulle av någon anledning gå till 250-260 så skulle jag kanske börja få sälj-funderingar.

2-Andra problemet - Investeringsmöjligheter
Jag har ganska tuffa krav på bolag som jag vill investera. Det är främst de bolag som jag tror att jag skulle kunna värdera någorlunda rätt. Då är helt naturligt att det är få bolag som passar och dessa få bolag är sällan så lågvärderade som just Mekonomen var.  

Att vinstmaximering betyder också indirekt tidsmaximering. En snabb vinst på 40% är mer lockande istället vänta ytterligare 3 år för nästa 40% total avkastning. Problemet är bara - vad ska jag investera i när jag säljer Mekonomen? Finns inga andra investeringsmöjligheter förutom de bolag som har betydligt högre risk eller osäkerhet.

Lösning - Bortse Avkastningen 
Den bästa lösningen är helt och hållet bortse från avkastningen eller vinstmaximeringen vid investeringsbesluten. Men eftersom det är inte möjligt så är det kanske bättre att lägga den biten i slutet. Med andra ord fokusera på att försöka eliminera så mycket av riskerna direkt från början. 

Själv har jag gjort det genom att FÖRST välja de bolag som jag kan värdera och vill äga långsiktigt. SEN börja kolla på värdering och inköpskurser. Tex: Både Ratos och Oriflame platsade inte i första delen på grund av osäkerheter. Det har gjort att jag har sluppit nedgångarna och huvudvärken att försöka värdera dessa bolag. 

Detta betyder också att man ska inse sina begränsningar med analysdelen och tyvärr så är många bolag som är väldigt svåra att värdera. Men av någon anledning så är dessa bolag också väldigt lockande för många. Osäkert kring värdering = Högre kursrörelser i både hållen. 

Fokusera på RISKER och att göra RÄTT och av konsekvens av det kommer de "mångmiljonerna" med tiden. 

Med andra ord om du ska överhuvudtaget lyckas med långsiktiga investeringar så måste du tycka att det är roligt med själva investeringsprocessen, analysera, värdera, läsa årsredovisningar osv. 

Var helt ärliga nu - hur många som läser denna blogg som verkligen började med aktier för att de var fascinerad över den intellektuella investeringsprocessen? och där "att tjäna pengar" kom efterhand?

Så med andra ord vi alla har varit Wall Street Fools från grunden och det är tyvärr oundvikligt. 

What beat me was not having brains enough to stick to my own game - Jesse Livermore