söndag 15 februari 2015

IT-Krasch, Finanskris & Kvalitetsbubbla?

Under 2000 hade vi en av börshistoriens största nedgångar och under 2008 en finanskris som jämfördes med kraschen 1929. Idag känns det som vi är på väg mot ny bubbla. Fast det är tveksam om nedgången blir lika kraftigt som tidigare exemplen.

Dessutom alltid lika osäkert hur länge uppgången kan fortsätta och om/när vi kan förvänta oss en nedgång till mer rimliga nivåer. Det negativa ränteläget gör allting ännu osäkrare.

En historisk bild på OMX.

Värderingsbubbla?
Det som är mest intressant är dagens värderingar i enskilda bolag. Det finns relativ få bolag med låga multiplar i jämförelse med tidigare uppgångar.  Idag är det betydligt attraktivare att ha stabila och säkra utdelningsaktier än tidigare och marknaden betalar gärna en premium för det. Många stabila utdelningsaktier med lågtillväxt har fått stjärnstatus och värdering som om bolaget kommer att växa stadigt 15% årligen.  Ta exp. Assa Abloys PE 28 och direktavkastning 1,3%.

Värderings jämförelse mellan 2000 vs 2015
Dagens värderingar i jämförelse med t.ex. 2000 ser inte lika övervärderat när OMX hade ett PE ca 30-40 medan idag ligger den på 17-25 (beroende på hur man räknar).
Problemet med index-nyckeltal som PE är att den påverkas av några få bolag och visar inte enskilda bolagens värderingar på ett rättvist sätt. Vid 2000 värderades många IT relaterade bolag mellan PE 60-100 och just dessa utgjorde stor andel av börsen. Samtidigt fanns det många bolag som hade ett värdering på mer rimliga nivåer som är svårt att hitta idag.

Låga värderingar 2000?
Här kommer en lista på de mest lågvärderade bolagen under 2000. Då pratar vi om relativ stora och stabila bolag som värderades i vissa fall i linje med "skräp-status". Intresset för tråkiga industribolag var helt enkelt låg under snabbväxande It-sektorn.

Lägger man till direktavkastning och utdelningsandel så blir det ännu tydligare.

-PE är 3ggr högre idag i snitt än 2000

-Idag har direktavkastning halverats jämförelse med 2000

-Utdelningsandelen är dubbel så hög idagKabe & Peab
Två av de lågvärderade bolagen under 2000 från listan ovan. Det som är mest intressant är att se deras fantastiska total avkastning under så lång tid fast dessa har aldrig varit någon tillväxtbolag direkt. Dessutom aktiekursen på dessa bolag knappats påverkats av nedgången på it-kraschen mellan 2000-2003.

Peab (2000 - 2015)
Årlig Vinsttillväxt:  6 %
Årlig Total avkastning: 24 %
PE vid 2000: 3,1


Kabe(2000 - 2015)
Årlig Vinsttillväxt:  12 %
Årlig Total avkastning: 25 %
PE vid 2000: 6


Högsta värderingar 2000
På samma sätt en lista på de aktier som hade de högsta PE-talen. 

H&M och Assa Abloy har klarats sig hyfsat bra tack vare den kraftiga tillväxten. Däremot det har gått sämre för It-bolagen och för de bolagen som hade ett sämre vinsttillväxt. Ett intressant jämförelse är Securitas:

Securitas(2000 - 2015)
Årlig Vinsttillväxt:  7 %
Årlig Total avkastning: 4 %
PE vid 2000: 49


Securitas som har ett årlig vinsttillväxt  7% (2000-2015) ger en årlig total avkastning på bara 5%. Jämför man denna med Peab som hade ett lägre vinsttillväxt (6%) men gav en årlig total avkastning på 24% tack vare pga den låga värderingen. 


Värderingsbubbla?
Då kan man ifråga sig om vi befinner oss närheten av en eventuell börsbubbla eller om detta kan fortsätta många år framåt på grund av omständigheterna? Vet ej! Men det som är viktigt att tänka på är:

1- Efter varje kraftigt uppgång minskar avkastningsmöjligheterna för långsiktiga investerare vid nuvarande köp.

2- Många av dagens värderingar kräver ganska höga vinsttillväxt många år framåt för att kunna få en totalavkastning över 10-15%.

3- Att köpa stabila bolag betyder inte "SÄKER" högavkastning lågt i framtiden - utan snarare att du inte "RISKERAR" förlora mycket.

4- Framtida högavkastning får du när du "BETALAR" ett relativ lågvärdering till relation till framtida tillväxt.

Här kommer historiska OMX-bilden med årlig avkastning beroende på när man har köpt (har inte tagit hänsyn till utdelningarna).

Viktiga frågan i det här inlägget blir (främst för de funderar att köpa nu) ska man hålla på att jaga 5-7% avkastningskrav på börsen för att man får 0-ränta på kontot och knappast några andra alternativ? Om man nu inte jobbar inom finnas och måste regelbundet generera avkastning - varför måste man då hela tiden försöka vara så effektiv genom att jaga avkastning när det inte finns några bra alternativ? Själv citerar jag W.B. och säger - that is not my game:

"On one point, however, I am clear. I will not abandon a previous approach whose logic I understand ( although I find it difficult to apply ) even though it may mean foregoing large, and apparently easy, profits to embrace an approach which I don't fully understand, have not practiced successfully, and which possibly could lead to substantial permanent loss of capital".

Betting on the Market - 1997
Jag har alltid varit fascinerad över IT-bubblan och här kommer kanske den bästa dokumentären från 1997 under pågående hysteri. Ser ni några likheter med dagens uppgång? 

söndag 8 februari 2015

Föreläsningar om Praktisk FA

Det har varit en hel del aktiviteter utanför bloggen senaste tiden. Jag har haft förtroendet att föreläsa både för både Aktiespararna och studenterna på KTH ännu en gång inom mesta dels fundamental analys och lite också investeringstips. Dessutom blir det en grundläggande föreläsning för Unga Aktiespararna nu på tisdag.  


Hur som helst så tror jag inte det blir någon fortsatt föreläsar-karriär för min del. Men jag gör kanske som alla andra - skriver en bok? En äldre bild på en av föreläsningen i KTH inför I Capital Management.


Jag har inte hunnit informera om de senaste föreläsningarna tidigare här i 4020 men jag har ändå tänkt skriva lite kort om innehållet för er som tycker att det kan vara intressant. Det blir säker en repetition för många som har läst mina gamla inlägg. Tanken med föreläsningarna var att ge relativ enkla och främst praktiska tips hur man skulle tänka vid analys av bolag. 

Undvika att köpa förlustbolag
Fyra regler för att undvika att köpa dåliga bolag. Dessa är Öknings av antalet aktier, utdelningar och små börslistor och olönsamma bolag. Tänker man närmare så hänger alla dessa 4 regler ihop. De lönsamma bolagen med låg kapitalbindning och bra kassaflöde kan ge ut utdelningar och har inga behov ta in pengar genom nyemissioner. Dessutom har dessa en bättre chans för tillväxt när stor delar av kassaflödet kan investeras vidare utan att behöva ta lån och minska på utdelningarna. Tidigare inlägg om ämnet:

3-Undvik bolag som inte ger utdelningar

Vinst/Aktie - Osäker nyckeltal
Mycket av vinst siffrorna och nyckeltalen måste tyvärr hela tiden justeras för att få ett mer rättvisare värderingsmått. Det vanligaste nyckeltalet P/E säger väldigt lite om bolagets "riktiga" intjäning och hur vinsten kan se ut i framåt. Lika så är P/E oftast beräknad på vinst/aktie och antalet aktier kan vara lika föränderlig som aktiekursen och därför måste man ha koll på antalet aktier och eventuell kommande förändringar genom nyemission, utspädning, Pref-aktier osv. Tidigare inlägg om ämnet:Kassaflöde & diffusa definitioner
Ordet kassaflöde används väldigt slarvigt och till  och med många börsbolags rapportering blandas viktiga nyckeltal som fritt kassaflöde med operativ kassaflöde. I resultaträkningen förekommer det minst 4 olika vinstdefinitioner som tex, Bruttoresultat, Rörelseresultat, Vinst osv. På samma sätt så förekommer det också nästan lika mycket kassaflödesnyckeltal. Men eftersom kassaflödesanalysen är inte lika vanligt så slavas det mycket mer än resultat- och balansräkningen.  Tidigare inlägg om ämnet:


Vad är det så fel med Årets kassaflöde?
Låt oss kolla närmare på den mest använda kassaflödesnyckeltalet - årets kassaflöde som helt enkelt betyder den slutliga kassaflödet efter alla investerings- och finansieringsposter. Det borde vara viktigt att se hur mycket pengar som går till bolagets kassa men tyvärr så säger den absolut ingenting om VAD verksamheten har gjort för att få årets redovisade kassaflöde.

För att illustrera detta enkelt på föreläsningen så gjorde jag tre bolag A, B och bolag C. Dessa tre hade exakt samma slutsiffra på årets kassaflöde 10 miljoner vid slutet av verksamhetsåret. Vi förutsätter också bolagen har exakt lika mycket antal aktier och för tillfälligt bortser vi också från värderingsbiten (aktiekursen).

Då kan man fråga sig vilket bolag har det bästa kassaflödet?
Rättare sagt kvalitén på kassaflödet.

-Bolag A:   10 milj = 1 kr/aktie
-Bolag B:   10 milj = 1 kr/aktie
-Bolag C:   10 milj = 1 kr/aktie

Här kommer de olika bolagens kassaflödesanalyser - Hittar ni bolaget med det bästa kassaflödet?


Som ni ser så säger nyckeltalet kassaflöde absolut ingenting om:

-någon av bolagen har såld tillgångar för öka kassaflödet eller om det har skett tunga investeringar?

- om det har ”reats” ut stor delar av varulaget och ej betalat leverantörsskulder i tid för att öka kassaflödet?

- har det skett utdelningar till aktieägarna? Eller kanske bolaget tagit lån för öka kassaflödet?

Det är därför viktig att hela tiden kolla närmare på detaljerna både för vinst/aktie (P/E) och kassaflödesnyckeltalen. Helt enkelt öppna en årsredovisning eller delårsrapport och kolla noga på detaljerna genom resultat-, balansräkning och kassaflödesanalysen samt använda notorna som hjälpmedel.  

söndag 1 februari 2015

Statistik & Nyintroduktioner

Här kommer några korta sammanställningar om Stockholmsbörsen, First North, Aktietorget och NGM. Nu när vi alla bolag på börsdata så blir lite mer intressant att jämföra dessa med varandra.

Antal Bolag
De noterade bolagen ändras snabbt i samband med nya introduktioner och avnoteringar men för tillfälligt så ligger det på ca 559 st i antal noterade börsbolag i Sverige. En kraftig ökning senaste åren i samband med nynoteringarna. Här kommer antalet bolag i jämförelse med börsvärdet för respektive börslista.
Noteringshistorik
De bolag som har funnits noterad 15 år eller mer i jämförelse med bolag som har funnit från och med 2013. Många av de nya är börsnoteringar. Bara First North och Aktietorget tillsammans levererat 100 nya bolag. Inte så konstigt att det är spännande med dessa listor när det är så stor inflöde.

Andel Vinst & Utdelning
Nästa jämförelse är en ett försök att hitta de listorna som innehåller mest andel av bolag som ger vinst och utdelning. Det har jag gjort tidigare inlägg så detta är mer uppdatering.Som väntat leder Large- och Mid Cap för mest andel av bolag som levererar vinst och utdelning. Andelen minskar kraftigt ju längre ner man går i listorna.


Procentuella jämförelsen visar tydligt First North och Aktietorget ligger under 20% som levererar utdelningar.


Om man gör exakt samma jämförelse med fast i sektorsvis och så blir det ännu tydligare. De bästa sektorerna är:
1-Finans- och fastigheter
2-Telekommunikation
3-Industri

De sämsta sektorerna som levererar minst andel vinst och utdelning är :
1-Energi
2-Hälsovård
3-Material

Med andra ord det bästa är att försöka helt och hållet undvika branscherna, Olje/Gas, Gruv, Medicin och läkemedelsbolag främst i First North, Aktietorget och NGM.

Sektorer
Antal bolag fördelat inom sektorer:

Branscher
Antal bolag fördelat i de största branscherna:  

Redovisning

Valuta - 34 bolag
Inte alla börsbolag har SEK som valuta i redovisningen. Det är 34 bolag som har utländska valuta.  De vanligaste utländska valutorna är dollar (USD) och Euro (EUR).  Det förkommer också några (CAD) Kanadensisk dollar och (GBP) Brittisk pund.
-USD: 16 bolag
-EUR: 18 bolag
-CAD: 3 bolag
-GBP: 2 bolag

Brutna år - 38 bolag
Det vanligaste är bokslutsperiod är Jan-Dec. Men det förkommer också brutna räkenskapsår där bokslutet kan börja allt ifrån Maj till Sep och sträcker sig på två olika år. Här är några börsbolag som har september som startmånad:
-Skistar
-Svolder
-Eolus Vind
-MQ

Halvårsrapportering - 25 bolag
Andelen av bolag som väljer att bara redovisa 2 ggr /år har ökat sista åren. Idag är det 25 bolag som rapporterar för Q2 + Q4 och dessa finns First North, Aktietorget och NGM som inte har lika tuffa regelverk som Stockholmsbörsen.