Företagsvärdering

-Warren Buffetts strategi på Svenska
- Grenwald Värdeinvesteringens tre delar!
- Marty Whitman - Förbättring av Grahams Net/Nets
- 10 års Fritt Kassaflöde & Owner Earnings
- Problemet med nyckeltalet EV/EBITDA
- Roligare P/E-tal och EBT istället för EBIT coh EBITDA
- Grahams extrema Net/Nets metod
- EBIT, EBITDA, Nettoskuld/EBITDA, EV/EBIT
- Soliditet, Skuldsättningsgrad, Räntetäckningsgrad
- Avkastning på Eget Kapital, Total Kapital och Sysselsatt Kapital
- Magiska Formeln: EBIT/EV & EBIT/Capital Empoyed
- Kassaflöde, Fritt Kassaflöde, Owner Earnings & Capex
- Kassaflödesanalys
- Balansräkning
- Resultaträkning
- Tips om Årsredovisning
- Balanslikviditet & Skuldsättningsgrad
- Vinstmarginal & Räntabilitet
- Soliditet & Likviditet
- Utdelningstillväxt, Direktavkastning & Direktavkastning
- P/E-tal, P/S-tal & PEG
- JEK, Eget Kapital & Substansvärde

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar